KONTAKTY

Břetislav Brablec, Modrý ráj
Svatoplukova 37
796 01 Prostějov
tel: +420 736 101 785
fax:
napište nám

Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů Abychom vám mohli poskytovat e-shop a přihlášení na kurzy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je Břetislav Brablec, Modrý ráj, IČ 88311252, DIČ 6706011246, Svatoplukova 48, Prostějov 79601 Jaké údaje zpracováváme? Pro účely přihlašování na kurzy potřebujeme zpracovávat následující údaje: • jméno, příjmení a adresu bydliště, abychom vám byli schopni vystavit fakturu; • telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat v případě urgentních změn; • emailovou adresu, abyste věděli, že byla vaše přihláška úspěšná a mohli jsme vás informovat případných změnách a dalších věcech s kurzem spojených. Pro účely zpracování vaší objednávky z e-shopu potřebujeme zpracovávat následující údaje: • fakturační a doručovací údaje (jméno, příjmení, adresa, případně název firmy), abychom vám mohli vystavit fakturu a objednávku doručit; • emailovou adresu, abychom vás mohli informovat o stavu vaší objednávky; • obsah nákupního košíku, způsob platby a dopravy, abychom mohli vaši objednávku připravit a odeslat; • vaši poznámku k objednávce. Proč osobní údaje zpracováváme? Většinu výše zmíněných údajů (např. jméno a adresu) jsme povinni ze zákonných důvodů zpracovávat pro účely fakturace. Jiné údaje (např. emailovou adresu) potřebujeme pro komunikaci s vámi ohledně poskytovaných služeb. Kdo osobní údaje zpracovává? Zmíněné osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů (Břetislav Brablec) Pro komunikaci s vámi však využíváme službu třetí strany (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Jaká práva má zákazník? • Právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm pí. Jaroslava Šípková zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje firma zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem. • Právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu . Jedná se o následující případy: - Zákazníkovi osobní údaje už nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány - zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů , přičemž se jedná o údaje k jejichž zpracováním je souhlas nezbytný. A není jiný důvod pro který by bylotyto údaje potřeba nadále zpracovávat - zákazník využije svého práva a vznese námitku proti zpracování u osobních údajů , které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů a shledá se , že už žádné takové opávněné zájmy , ketré by toto zpracování ovlivňovaly nejsou - zákazník se domívá , že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků. • Právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu. • Právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se zpracovávají na základě svého oprávněného zájmu. Zákazníkovy osobní údajese přestanou zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovalo. • Právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje se zpracovávají neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů - webová stránka www.uoou.cz.
MODRÝ RÁJ - PRODEJNÍ DOBA

Kontaktní informace

Břetislav Brablec
Modrý ráj
Svatoplukova 48
796 01 Prostějov

Prodejní doba

ÚTERÝ 9:00 - 17:00
PO,ST - PÁ9:00 - 12:0014:00 - 17:00
SOzavřeno

+420 736 101 785
modry.raj@seznam.cz

 


 


Vítejte u nás
Vítejte v našem internetovém obchodě se zaměřením na cukrářské potřeby a suroviny. Můžete si vybrat z bohaté nabídky potahových cukrářských hmot, jedlý papír (tisk podle Vaší předlohy), polevy, vynikající ochucovací pasty do krémů s podílem ovoce 40 - 70 % (na přání zákazníků zasíláme i ve 100 g balení), čokolády, smetany, modelovaných zvířátek a figurek, pomůcek na opracování cukrářských výrobků, dortové dekorace, potravinářské barvy, kovová i plastová vykrajovátka, trezírovací potřeby, pro výrobu květin žilkovače, floristické pásky, drátky a mnoho dalšího. Nabídku se snažíme neustále doplňovat o nové zboží a nápady. Ceny za cukrářské potřeby jsou stejné jako v naší kamenné prodejně, kterou najdete v Prostějově, Svatoplukova ulice č. 48. Od letošního roku jsme členem Asociace kuchařů a cukrářů. Do prodeje na e - shopu budeme postupně zařazovat další zboží. Přejeme Vám ničím nerušený nákup a těšíme se na další návštěvu.